Регистрация Вход в личния кабинет

Матрица на успеха

Нов уникален метод за анализ на програмата на живота. Създаден през 2006г. от Наталия Ладини. Анализът се прави на базата на рождената дата като се използват 22 числа - 22 енергии/програми, всяка със свое наименование и характеристика. Тези енергии действат в живота на човека в няколко основни направления:

 1. Същност на човека по природа
 2. Помощ от Вселената – развитите на талантите и мисия на земята
 3. ейност, финанси, здраве
 4. Дълг към хората

Матрицата ни дава информация:

Обучението по Метода „Матрица на успеха” Основен курс се провежда в рамките на две седмици и включва 6 урока:

Урок 1: Въведение в Метода „Матрица на успеха”. Разчертаване и изчисляване на основната матрица. Основни канали на действие на енергиите в живота на човека.

Урок 2: Анализ на енергиите, свързани с материалното благосъстояние, дейността и доходите, с оглед отпушване на финансовия поток и неговото усилване.

Урок 3: Анализ на енергиите, дефиниращи взаимоотношенията – намиране и взаимодействие с най-подходящия партньор. Анализ на партньорски двойки.

Урок 4: Анализ на предназначението

Урок 5: Енергии по чакрите – изчисляване, анализ и разгръщане - за постигане на здраве и хармонична реализация в живота.

Урок 6: Техники за активиране на енергиите в личната Матрица на успеха и разгръщане на индивидуалния потенциал. Анализ на матрици.

Обучението се провежда в групи. Всеки урок се записва на видео и се изпраща по електронен път за индивидуално изучаване от курсистите в удобно за тях време. Видео-уроците са с продължителност около 1,5-2 часа. Във всеки урок, освен теоретичната част, се включва и практическа част с анализ на индивидуалните матрици на отделните участници в групата. На разположение е възможността за задаване на въпроси и консултиране в затворена Фейсбук-група - по всяко време в периода на курса, както и след това.

През време на обучението, на участниците се предоставя за ползване специална софтуерна програма за изчисляване на матрици, която позволява леко и удобно упражняване на преподадените знания. Обучението завършва с полагане на изпит и се удостоверява с Диплом – КОНСУЛТАНТ ПО МЕТОДА „МАТРИЦА НА УСПЕХА”- СТЕПЕН: ОСНОВНО НИВО, който дава възможност за официално практикуване на професията „Консултант”. Изпитът се полага най-рано 3 до 6 месеца след завършване на основното обучение с оглед необходимостта от натрупването на практически опит.

Завършилите обучението курсисти имат възможност:

 1. Безплатно, за период от 30 дни след приключване на курса:
  • Да ползват софтуерната програма за изчисляване на матрици;
  • Да участват в Клуб „Матрица на успеха”, където получават допълнително обучение за разширяване и задълбочаване на знанията по преподадения материал, имат възможност да задават въпроси и да получават отговори по анализа на матрицата, както и да ползват намаления при участие в следващите обучения за повишаване на квалификацията;
 2. На абонаментен принцип да ползват софтуерната програма срещу заплащане на такса от 30 лв. за 1 година;
 3. Да членуват в Клуб „Матрица на успеха”, с членски внос в размер 15 лв. на месец;
 4. Да станат партньори в мрежата за разпространение на метода „Матрица на успеха” и да получават доходи от привличането на нови хора за обучение и прилагане на този метод в България.

Обучението на следващата група започва на 20-ти декември 2018г.

Цена - 350 лв.

Заплащане по банков път:

Първа инвестиционна банка АД

бул. „България” 81

гр. София

IBAN BG51FINV91501017080777

BIC FINVBGSF

Титуляр - Люсиена Алексиева Костова

Основание за плащане: „Обучение - Матрица на успеха”

За контакти и допълнителна информация:

Люсиена Костова, обучител и разпространител на метода „Матрица на успеха” в България

Тел.и Вайбър: +359 888 816 800

Фейсбук: Люсиена Костова

Скайп: Lyusiena.Kostova1

e-mail: Lyusiena.Kostova@gmail.com